SJÖKULTUR


Tenth wave;

urgammalt begrepp med innebörden att den tionde havsvågen skulle vara större och kraftigare än de nio föregående. Lär ha myntats av romarna, medan deras grekiska samtida höll på den tredje vågen. Visserligen kan vinden bidra till att en serie vågor förstärker varandra, men det kan lika gärna vara den femte eller någon annan som råkar bli den högsta. Kanske finns även ett samband med havsguden Ägirs döttrar. De är nio till antalet och sägs personifiera nio vågor som följs åt.

Anlöpa (call at, lågty. anlopen);

besöka en hamn för lastning, lossning eller annat ärende. Förutsätter att fartyget ankrar på redden, förtöjer vid boj eller vid pollare i land, dvs lägger till vid kaj. Ofta hopblandat med angöra.

> Fler sjötermer som du behöver veta!