SJÖKULTUR


Törn (spell);

arbetsperiod till sjöss. "Ta en törn", att skärpa sig ("nu får du ta dig en törn...").

Dreja bi (heave to. Av nederl. bijdraaien);

att upphäva fartygets framfart och, med hjälp av maskin, försöka hålla det på samma plats (t.ex. för att ta ombord lots).

> Fler sjötermer som du behöver veta!