SJÖKULTUR


Törn (spell);

arbetsperiod till sjöss. "Ta en törn", att skärpa sig ("nu får du ta dig en törn...").

Sjörum (sea room);

fritt vatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!