SJÖKULTUR


Törn (spell);

arbetsperiod till sjöss. "Ta en törn", att skärpa sig ("nu får du ta dig en törn...").

Surra (lash, av nederl. sjoeren);

med tåg tajta lasten etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!