SJÖKULTUR


Törn (spell);

arbetsperiod till sjöss. "Ta en törn", att skärpa sig ("nu får du ta dig en törn...").

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!