SJÖKULTUR


Törn, stå på;

stå i tur för jobb på sjömansförmedlingen

Lägervall, ligga i;

hjälplöst driva mot land på läsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!