SJÖKULTUR


Törn, stå på;

stå i tur för jobb på sjömansförmedlingen

Stampa (pitch);

om fartygets rörelser i grov sjö för ifrån - duvning med fören och sättning med aktern.

> Fler sjötermer som du behöver veta!