SJÖKULTUR


Törn, stå på;

stå i tur för jobb på sjömansförmedlingen

Törna in (turn in);

antingen att avsluta arbetspasset/vakten eller att krypa till kojs.

> Fler sjötermer som du behöver veta!