SJÖKULTUR


Törn, stå på;

stå i tur för jobb på sjömansförmedlingen

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!