SJÖKULTUR


Törn, stå på;

stå i tur för jobb på sjömansförmedlingen

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!