SJÖKULTUR


Törn, stå på;

stå i tur för jobb på sjömansförmedlingen

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!