SJÖKULTUR


Törn, stå på;

stå i tur för jobb på sjömansförmedlingen

Förfara (fleet; av ty. verfahren);

flytta på något för att det skall kunna användas, t.ex. förfara en talja.

> Fler sjötermer som du behöver veta!