SJÖKULTUR


Törn, stå på;

stå i tur för jobb på sjömansförmedlingen

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!