SJÖKULTUR


Törna in (turn in);

antingen att avsluta arbetspasset/vakten eller att krypa till kojs.

Akterförtöjd (stern-fast);

förskeppet förankrat eller förtöjt vid boj och endast aktern in mot kaj e.d.

> Fler sjötermer som du behöver veta!