SJÖKULTUR


Törna till;

påbörja vakt/arbetspass.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!