SJÖKULTUR


Törna till;

påbörja vakt/arbetspass.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!