SJÖKULTUR


Törna till;

påbörja vakt/arbetspass.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!