SJÖKULTUR


Trad (trade);

detsamma som rutt, (regelbundet återkommande) färdväg. Se även rotation.

Dreja bi (heave to. Av nederl. bijdraaien);

att upphäva fartygets framfart och, med hjälp av maskin, försöka hålla det på samma plats (t.ex. för att ta ombord lots).

> Fler sjötermer som du behöver veta!