SJÖKULTUR


Trad (trade);

detsamma som rutt, (regelbundet återkommande) färdväg. Se även rotation.