SJÖKULTUR


Trad (trade);

detsamma som rutt, (regelbundet återkommande) färdväg. Se även rotation.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!