SJÖKULTUR


Trad (trade);

detsamma som rutt, (regelbundet återkommande) färdväg. Se även rotation.

Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

> Fler sjötermer som du behöver veta!