SJÖKULTUR


Trad (trade);

detsamma som rutt, (regelbundet återkommande) färdväg. Se även rotation.

Förfara (fleet; av ty. verfahren);

flytta på något för att det skall kunna användas, t.ex. förfara en talja.

> Fler sjötermer som du behöver veta!