SJÖKULTUR


Trava;

gå hemma längre än normal ledighet och inte veta om man får något nytt fartyg.

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!