SJÖKULTUR


Trava;

gå hemma längre än normal ledighet och inte veta om man får något nytt fartyg.

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!