SJÖKULTUR


Trimma (trim);

lasta fartyg på rätt köl, justera djupgåendet för och akter. Jfr lämpare

Ankarspel (windlass);

slags hiss- och draganordning på backen för fällning och hivning av ankaret. Jfr capstan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!