SJÖKULTUR


Trimma (trim);

lasta fartyg på rätt köl, justera djupgåendet för och akter. Jfr lämpare

Varpa (kedge);

förhala ett fartyg med hjälp av varpankare.

> Fler sjötermer som du behöver veta!