SJÖKULTUR


Trimma (trim);

lasta fartyg på rätt köl, justera djupgåendet för och akter. Jfr lämpare

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!