SJÖKULTUR


Trimma (trim);

lasta fartyg på rätt köl, justera djupgåendet för och akter. Jfr lämpare

Dreja bi (heave to. Av nederl. bijdraaien);

att upphäva fartygets framfart och, med hjälp av maskin, försöka hålla det på samma plats (t.ex. för att ta ombord lots).

> Fler sjötermer som du behöver veta!