SJÖKULTUR


Trimma (trim);

lasta fartyg på rätt köl, justera djupgåendet för och akter. Jfr lämpare

Voyage;

sjöresa på korrekt engelska.

> Fler sjötermer som du behöver veta!