SJÖKULTUR


Trimma (trim);

lasta fartyg på rätt köl, justera djupgåendet för och akter. Jfr lämpare

Förlisa (to be lost, to be shipwrecked, to founder; av lågty. Vorlisen, "gå förlorad");

gå under, gå i kvav.

> Fler sjötermer som du behöver veta!