SJÖKULTUR


Tross (hawser);

grovt tågvirke. (Eng. hawser kommer av halter, "galgrep"; jfr Bom.)

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!