SJÖKULTUR


Tross (hawser);

grovt tågvirke. (Eng. hawser kommer av halter, "galgrep"; jfr Bom.)

Besättningslista (crew list);

förteckning över samtliga påmönstrade besättningsmedlemmar, från befälhavaren och nedåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!