SJÖKULTUR


Tross (hawser);

grovt tågvirke. (Eng. hawser kommer av halter, "galgrep"; jfr Bom.)

Bäring (bearing);

kompassriktning till eller från känt föremål etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!