SJÖKULTUR


Tsunami (japanska "hamn-våg");

väldig flodvåg som uppstår till följd av undervattensbävning, fortplantar sig och ökar i styrka över stora havsytor och slår med förödande kraft mot närmaste land i dess väg.

Sveakasse;

ett fartyg tillhörande Stockholms Rederi AB Svea.

> Fler sjötermer som du behöver veta!