SJÖKULTUR


Tsunami (japanska "hamn-våg");

väldig flodvåg som uppstår till följd av undervattensbävning, fortplantar sig och ökar i styrka över stora havsytor och slår med förödande kraft mot närmaste land i dess väg.

Väl bekomme;

hälsning vid inträde i mäss där måltid pågår.

> Fler sjötermer som du behöver veta!