SJÖKULTUR


Tvärs (abeam);

i rät vinkel mot långskeppslinjen.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!