SJÖKULTUR


Tvärs (abreast);

t.ex. fartygets position i förhållande till ett landmärke etc.

Akterförtöjd (stern-fast);

förskeppet förankrat eller förtöjt vid boj och endast aktern in mot kaj e.d.

> Fler sjötermer som du behöver veta!