SJÖKULTUR


Tvärs (abreast);

t.ex. fartygets position i förhållande till ett landmärke etc.

Kranbalksvis (on the bow);

riktning över styrbords eller babords bog. Syftar på korta bjälkar som förr stack ut från backen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!