SJÖKULTUR


Tvärs (abreast);

t.ex. fartygets position i förhållande till ett landmärke etc.

Rotation;

schemabunden rundresa.

> Fler sjötermer som du behöver veta!