SJÖKULTUR


Tvärs (abreast);

t.ex. fartygets position i förhållande till ett landmärke etc.

Sling;

den mängd gods som kan tas i ett enda hiv, dvs lyft.

> Fler sjötermer som du behöver veta!