SJÖKULTUR


Tvärs (abreast);

t.ex. fartygets position i förhållande till ett landmärke etc.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!