SJÖKULTUR


Under däck;

dels "innertak" ombord, och dels inredning under väderdäck.

För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

> Fler sjötermer som du behöver veta!