SJÖKULTUR


Under däck;

dels "innertak" ombord, och dels inredning under väderdäck.

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!