SJÖKULTUR


Utkik (lookout);

syftar dels på spaning ut över havet, dels på sjömannen som håller utkik (the lookout man). Förr höll man utkik från en korg i masttoppen, kallad crow’s nest ("kråkboet"). Namnet är ett minne av den korg med korpar som vikingarna hade i masttoppen på sina långskepp. När de tappat land ur sikte släppte de ut en korp, som flög raka spåret mot närmaste kust ("fågelvägen" heter på eng. as the crow flies). M.a.o. ett primitivt "angöringsfyrsystem". Vikingarna lär ha missat hövlighetsdelen i talesättet: "Med utkik på sjön och hövlighet i land tar man sig alltid lyckligt fram."

Anlöpa (call at, lågty. anlopen);

besöka en hamn för lastning, lossning eller annat ärende. Förutsätter att fartyget ankrar på redden, förtöjer vid boj eller vid pollare i land, dvs lägger till vid kaj. Ofta hopblandat med angöra.

> Fler sjötermer som du behöver veta!