SJÖKULTUR


Vackert (handsomely);

i den ursprungliga nordiska betydelsen "vaksamt", lugnt och sansat. "Ta det vackert".

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!