SJÖKULTUR


Vågdal (trough /of the sea/);

t.ex. om fartygets läge när det befinner sig mellan två vågtoppar.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!