SJÖKULTUR


Vågdal (trough /of the sea/);

t.ex. om fartygets läge när det befinner sig mellan två vågtoppar.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!