SJÖKULTUR


Vågdal (trough /of the sea/);

t.ex. om fartygets läge när det befinner sig mellan två vågtoppar.

Mantåg (manrope);

säkerhetståg i höfthöjd, t.ex. på fallrepet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!