SJÖKULTUR


Vågdal (trough /of the sea/);

t.ex. om fartygets läge när det befinner sig mellan två vågtoppar.

Lämparglädje;

sviskonsoppa. Jfr jungmansglädje.

> Fler sjötermer som du behöver veta!