SJÖKULTUR


Vågdal (trough /of the sea/);

t.ex. om fartygets läge när det befinner sig mellan två vågtoppar.

Sling;

den mängd gods som kan tas i ett enda hiv, dvs lyft.

> Fler sjötermer som du behöver veta!