SJÖKULTUR


Vågdal (trough /of the sea/);

t.ex. om fartygets läge när det befinner sig mellan två vågtoppar.

Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

> Fler sjötermer som du behöver veta!