SJÖKULTUR


Vaka (väl/illa);

fartygets förmåga att följa havets vågrörelser.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!