SJÖKULTUR


Vaka (väl/illa);

fartygets förmåga att följa havets vågrörelser.