SJÖKULTUR


Vaka (väl/illa);

fartygets förmåga att följa havets vågrörelser.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!