SJÖKULTUR


Vaka (väl/illa);

fartygets förmåga att följa havets vågrörelser.

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!