SJÖKULTUR


Vakt om vakt;

när vakterna delas på två skift i stället för tre. Förekommer som fyra om fyra och sex om sex.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!