SJÖKULTUR


Vakt om vakt;

när vakterna delas på två skift i stället för tre. Förekommer som fyra om fyra och sex om sex.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!