SJÖKULTUR


Väl bekomme;

hälsning vid inträde i mäss där måltid pågår.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!