SJÖKULTUR


Väl bekomme;

hälsning vid inträde i mäss där måltid pågår.

Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

> Fler sjötermer som du behöver veta!