SJÖKULTUR


Värmen, på;

"seglar" eller "går" på värmen gör man om traden innefattar tropikerna, dvs zonen mellan kräftans och stenbockens vändkretsar.

Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

> Fler sjötermer som du behöver veta!