SJÖKULTUR


Varsko;

till sjöss vanligt uttryck för att meddela något, med nyansen "varna", "förmana" eller "befalla".

Dreja bi (heave to. Av nederl. bijdraaien);

att upphäva fartygets framfart och, med hjälp av maskin, försöka hålla det på samma plats (t.ex. för att ta ombord lots).

> Fler sjötermer som du behöver veta!