SJÖKULTUR


Varsko;

till sjöss vanligt uttryck för att meddela något, med nyansen "varna", "förmana" eller "befalla".

Akterförtöjd (stern-fast);

förskeppet förankrat eller förtöjt vid boj och endast aktern in mot kaj e.d.

> Fler sjötermer som du behöver veta!