SJÖKULTUR


Varsko;

till sjöss vanligt uttryck för att meddela något, med nyansen "varna", "förmana" eller "befalla".

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!