SJÖKULTUR


Varsko;

till sjöss vanligt uttryck för att meddela något, med nyansen "varna", "förmana" eller "befalla".