SJÖKULTUR


Varsko;

till sjöss vanligt uttryck för att meddela något, med nyansen "varna", "förmana" eller "befalla".

Förfara (fleet; av ty. verfahren);

flytta på något för att det skall kunna användas, t.ex. förfara en talja.

> Fler sjötermer som du behöver veta!