SJÖKULTUR


Vederlag;

intjänad fritid.

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!