SJÖKULTUR


Vederlag;

intjänad fritid.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!