SJÖKULTUR


Vidsträckt fart;

långfart, motsatsen till närsjöfart.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!