SJÖKULTUR


Vidsträckt fart;

långfart, motsatsen till närsjöfart.