SJÖKULTUR


Vidsträckt fart;

långfart, motsatsen till närsjöfart.

Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

> Fler sjötermer som du behöver veta!