SJÖKULTUR


Vidsträckt fart;

långfart, motsatsen till närsjöfart.

Lägervall, ligga i;

hjälplöst driva mot land på läsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!