SJÖKULTUR


Viken (The Gulf);

syftar på Persiska Viken (PG), jfr Gulfen.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!