SJÖKULTUR


Viken (The Gulf);

syftar på Persiska Viken (PG), jfr Gulfen.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!