SJÖKULTUR


Viken (The Gulf);

syftar på Persiska Viken (PG), jfr Gulfen.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!