SJÖKULTUR


Vinda hem (heave up);

med ankarspel hiva in ankarkätting eller förtöjningstross.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!