SJÖKULTUR


Vinda hem (heave up);

med ankarspel hiva in ankarkätting eller förtöjningstross.

Roder, ror (helm, rudder, av lågty. rôder, "roddredskap");

fartygets styrinrättning.

> Fler sjötermer som du behöver veta!