SJÖKULTUR


Vinda hem (heave up);

med ankarspel hiva in ankarkätting eller förtöjningstross.

För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

> Fler sjötermer som du behöver veta!