SJÖKULTUR


Vingasup;

förr tradition bland somliga, då Vinga siktades efter en långresa.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!