SJÖKULTUR


Vingasup;

förr tradition bland somliga, då Vinga siktades efter en långresa.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!