SJÖKULTUR


Vingasup;

förr tradition bland somliga, då Vinga siktades efter en långresa.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!