SJÖLÄNKAR


Sjölänkar

Akter (skepp) (stern);

bakre delen av ett fartyg, jfr häck.

> Fler sjötermer som du behöver veta!