SJÖLÄNKAR


Sjölänkar

Sekundmeter;

meter per sekund. Vindstyrkan mäts minst lika ofta i enheten Beaufort 1 (stiltje) till 12 (orkan).

> Fler sjötermer som du behöver veta!