SJÖLÄNKAR


Sjölänkar

Båtsmansstol (boatswain’s chair);

i hisståg fastgjord sittbräda för exempelvis målning och annat arbete på utsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!