SJÖLÄNKAR


Sjölänkar

Lejdare (ladder);

trappa ombord, repstege (t.ex. lotslejdare).

> Fler sjötermer som du behöver veta!