SJÖLÄNKAR


Sjölänkar

Kobrygga (catwalk);

upphöjt gångbord långskepps på tankfartyg.

> Fler sjötermer som du behöver veta!