SJÖLÄNKAR


Sjölänkar

För gott (for good and all);

något definitivt, avslutat.

> Fler sjötermer som du behöver veta!