Sjömansbiblioteket

Sjömansbiblioteket är ett globalt vandringsbibliotek med centrum på Rosenhill i Göteborg.
Vi distribuerar böcker och ljudböcker av olika slag till fartyg inom den svenska handelsflottan och till utlandsflaggade fartyg med serviceavtal.

Böcker finns i ett 20-tal hamnar i fyra världsdelar. Våra platsombud förmedlar böckerna till och från fartygen. Vi har dessutom hjälp med boktransporter av SKUT och de nordiska sjömanskyrkorna.

DAGSTIDNINGAR
Svenska dagstidningar finns på våra stationer i Antwerpen och Göteborg.

LÄSRUM 
I Sjömansbiblioteket finns ett läsrum utrustat för mindre konferenser och kurser. Där finns möjlighet att läsa böcker, dagstidningar och tidskrifter med marin anknytning.

KURSLITTERATUR OCH EXAMENSARBETEN 
Sjömansbiblioteket tillhandahåller inte kurslitteratur. Sjöfartsstudenternas examensarbeten finns inte heller på Sjömansbiblioteket. Här hänvisas till Sjöfartshögskolan Lindholmen.

STUDIER 
Sjöfartsstuderande är välkomna att studera i Sjömansbibliotekets läsrum.
Vi erbjuder en tyst och lugn studiemiljö med närhet till café och gym när du vill ta paus.

INFORMATION

 

Sjömansbiblioteket
Sjömansservice Rosenhill
Köpenhamnsgatan 25
418 77 Göteborg

Bibliotekarie
Ann-Christin Westman
tfn +46 (0)10-478 47 39
sjomansbiblioteket@sjofartsverket.se

Biblioteket är öppet för besökare mån-tor kl 8-13.
Fartyg kan nå oss även på eftermiddagen.

 

 

 

 

 

 

 

Kvajla upp sig (coil up);

 "rulla ihop sig" (betyder egentligen skjuta upp tågvirke o.d, dvs lägga det i bukter).

> Fler sjötermer som du behöver veta!