E-böcker och ljudböcker

Nu är det enklare än någonsin att läsa, eller snarare,
ta till sig innehållet i en bok.
Den nya tekniken tillåter trevlig läsning/lyssning i både
läsplattor, smarta telefoner och mp3-spelare.
Har du svårt att koppla av eller har arbetsuppgifter
som inte ger tillfälle att öppna en bok finns möjligheten
att istället njuta av boken genom att lyssna på den.
Sjömansbiblioteket erbjuder båda delarna. 

Lån av e-böcker

När du ska låna e-böcker behöver du ha ett eget lånenummer. 

Det ansöker du om på bibliotekets e-bokssida.

OBS att det är ditt FARTYGS NAMN och din egen epostadress som ska anges vid ansökan.

Ansökningar behandlas av biblioteket på kontorstid, måndag-torsdag.Endast svenskflaggade fartyg och utlandsflaggade fartyg med

Sjömansserviceavtal har tillgång till e-böckerna.

Frågor? Kontakta oss gärna! 

Här är vår lista över böcker i CD och Mp3-format.

INFORMATION

Distansminut,

se nautisk mil.

> Fler sjötermer som du behöver veta!