Hamnservice - Antwerpen och Rotterdam

Servicen i Antwerpen och Rotterdam riktar sig till besättningsmedlemmar i svenska fartyg samt till besättningsmedlemmar i utländska fartyg med särskilt avtal. Vårt platsombud besöker fartyg i Antwerpen och Rotterdam samt andra närliggande hamnar såsom Gent, Zeebrugge och Terneuzen och arbetar nära tillsammans med Svenska Sjömanskyrkan.

Bland tjänsterna kan nämnas fartygsbesök, hamninformation, transporter, idrott, utflykter, biblioteksbyten och dagstidnings-distribution. Under idrottsevenemang för sjöfolk har Sjömansservice ett nära samarbete med andra organisationer.

INFORMATION

Swedish Seamen’s Service
Italiëlei 72
BE-2000 Antwerpen
Tel/fax +32 3-541 08 79
Mobil +32 (0)475-26 42 98
sjomansservice.antwerpen
@sjofartsverket.se

Platsombud: Adam Nordström