Hamnservice - Varberg

Sjömansservice har ingen fast representant i Varbergs hamn. Däremot finns ett ambulerande platsombud i Hallands hamnar som kan besöka fartygsbesättningar i mån av tid. 

Vi har kartlagt vilken service du, som gästande sjöman, kan få i hamnens närområde. I det utskrivbara PDF dokumentet "Welcome to Varberg" visar vi bland annat vart du kan få information om stadens idrotts- och kulturutbud och tillgång till kostnadsfritt WiFi.

Om du har några frågor, vänligen kontakta Sjömansservice platsombud i Hallands-regionen på telefon +46 (0)738-12 91 30.

INFORMATION

OBS! Det finns ingen sjömansklubb i Varberg.

Sjömansservice platsombud i Halland:
+46 (0)738-12 91 30

Platsombud Halland: Lasse Hult