Anlöpstjänster - Sjofartsverket
Start
Sjöfartsverkets VTS- och lotsbeställning i Göteborg

Farledsdeklaration och avisering om behovet av lots göras i rapporteringsportalen MSW Reportal.

Vad är mitt ansvar?

Du som användare ansvarar för att hålla informationen synkroniserad med Sjöfartsverkets system. Du får meddelanden och varningar som påvisar eventuella skillnader om du exempelvis ringt in och gjort ändringar. Det kan handla om ändringar av starttid för lotsning, information om en beställning är definitiv/gällande eller att du ringt till Sjöfartsverkets kundstöd för att göra ändringar av farledsdeklarationen.

Lotsbeställning

Sjöfartsverkets lotsbeställningscentraler kan se grunduppgifterna från fartygsanmälan i form av ett aviserat behov av lots (SJÖFS 2014:9 §7). Aviseringen förutsätter att du markerat i fartygsanmälan att du avser beställa lots, men notera att det inte är en lotsbeställning. En lotsbeställning måste alltid följas av en preliminär eller definitiv sådan.

Samtliga lotsbeställningar och delvis förhalningar, har en tydlig koppling till fartygsanmälan och återanvänder information, exempelvis tillpunkt för ankommande och frånpunkt för avgående samt att systemet erbjuder förslag på rimliga starttider med mera.

Du förväntas göra preliminär lotsbeställning 18 timmar före önskad lotsstart och definitiv lotsbeställning senast 5 timmar före önskad start för att slippa beställningsavgifter. Det går inte att göra en lotsbeställning med en tidpunkt som ligger närmare än tre timmar.

Rena öppensjö­lotsningar beställs direkt till lotsbeställningscentralen i Malmö, men vid kombination med hamnlotsning ska MSW Reportal användas.

Farledsdeklaration

Avgiftspliktiga fartyg som lastar/lossar gods eller passagerare ska lämna farledsdeklaration via MSW Reportal. För att kunna registrera farledsdeklarationer behövs ett avtal om kredit tecknas med Sjöfartsverket.

Kontaktuppgifter för MSW Support

Hanterar frågor gällande: Rapportering, användarstöd och felanmälan för MSW Reportal samt frågor om gränssnitt och inmatning

Telefon: 0771- 40 00 50
E-post: support@mswreportal.se

Kontaktuppgifter för Sjöfartsverkets Kundstöd

Hanterar frågor gällande: Fakturor för lotsning och farledsavgifter, fartyg och fartygsinformation, användaruppgifter, kreditavtal inklusive förändring av dessa,

Telefon: 010-478 58 00
Epost: kundstod@sjofartsverket.se

 

Sedan v. 28 har vi vissa driftstörningar i MSW som gör att man kan få "okänt fel" i gränssnittet. Klicka då bort felmeddelandet och prova igen. Störningarna beror på tekniska problem som vi arbetar med att åtgärda.
Sidan uppdaterad: 2018-07-16
Under veckorna 29-33 bemannas MSW Support av SjöV Kundstöd under dagtid kl. 08-16. Kvällar/helger är det handläggare från Sweden Traffic som hjälper er. Ni når MSW Support som vanligt via epost: support@mswreportal.se samt via telefon: 0771-40 00 50.
Sidan uppdaterad: 2018-07-12
Dataskyddsförordningen (GDPR) och svenska dataskyddslagen (DSL) träder i kraft den 25 maj 2018. Lagarna reglerar all hanteringen av personuppgifter i Sjöfartsverkets verksamhet.
Sidan uppdaterad: 2018-05-14
Från den 26/3 har vi ett nytt responsmeddelande: "SSNS - Kompletteringsbegäran - Vänligen komplettera med antalsuppgifter för passagerare". Det är ett krav från EMSA att vi upplyser uppgiftslämnare om att passagerarantalet ska fyllas i.
Sidan uppdaterad: 2018-03-26

Interna Länkar

Dela artikeln