Start > Digitala anlöp

MSW Reportal är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp. Portalen, som förvaltas av Sjöfartsverket, är ett samarbete mellan Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

När uppgifter lämnas till MSW Reportal, kommer de automatiskt att vidarebefordras till berörd myndighet och system, huvudsakligen till Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Tullverket.

Uppgifter som integrerats i MSW Reportal:

  • Uppgifter gällande sjöfartsskydd, besättnings- och passagerarlistor samt hälsodeklaration - Kustbevakningen.
  • Uppgifter kopplat till fartygsanmälan - Sjöfartsverket.
  • Uppgifter kopplat till förhalning - Göteborgs Hamn.
  • Uppgifter för fartygsklarering - Tullverket.
  • Lotsbeställning och farledsdeklaration (Arrivals) - Sjöfartsverket - Läs mer om driftsättningen.  

Användarstöd

MSW Support finns tillgängliga dygnet runt och kan svara på frågor gällande rapportering i MSW-portalen. Kontakta MSW Support på telefon 0771-40 00 50 eller via e-post: support@mswreportal.se

För myndighetsspecifika frågor, vänligen kontakta respektive myndighet:

Kustbevakningen hanterar myndighetsspecifika frågor kopplat till förhandsanmälningar för gränskontroll och sjöfartsskydd. Telefon: 08-578 976 30 (SMC)

Sjöfartsverket hanterar myndighetsspecifika frågor kopplat till fartygsanmälan, lotsning och farledsdeklaration. Telefon: 010-478 58 00 eller e-post: kundstod@sjofartsverket.se (Sjöfartsverkets kundstöd)

Tullverket hanterar myndighetsspecifika frågor kopplat till vilka tidsgränser som gäller och vilka uppgifter som ska lämnas. Telefon: 0771-520 520 under dagtid (TullSvar). Utanför kontorstid kontakta fartygsklareringen på telefon: 08-456 65 60.