Start > e-tjänster

MSW är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp. Portalen, som förvaltas av Sjöfartsverket, är ett samarbete mellan Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Driftsättning i flera steg

För att nå en skyndsam och driftsäker implementering av MSW enligt Fartygsrapporteringsdirektivet (2010/65/EU) är Sjöfartsverkets bedömning är att en driftsättning i flera steg är rätt vägval. De berörda myndigheternas ambition är att portalen så snart som möjligt ska kunna integrera samtliga system och bli en väg in för all fartygsrapportering.

Uppgifter som integrerats i MSW Reportal:

  • Uppgifter gällande sjöfartsskydd, besättnings- och passagerarlistor samt hälsodeklaration -Kustbevakningen.
  • Uppgifter kopplat till fartygsanmälan - Sjöfartsverket.
  • Uppgifter kopplat till förhalning - Göteborgs Hamn.

Framöver kommer följande uppgifter att integreras:

  • Tullverkets uppgifter för fartygsklarering  - den 1 juni 2016. Läs mer om den kommande driftsättningen.  Sedan den 18 maj har ett mindre antal aktörer testat att lämna sina uppgifter via https://www.mswreportal.se/. Utifrån erfarenheterna från denna pilotverksamhet har Tullverket beslutat att tillämpa ett stegvist införande för övriga uppgiftslämnare. Tullverket kommer att informera er när det är dags för ert företag att börja rapportera i portalen.
  • Sjöfartsverkets tjänst för lotsbeställning och farledsdeklaration (Arrivals) - hösten 2016.

Fartygsanmälan

Från den 1 oktober 2015 ska fartygsanmälan som tidigare gjorts i SafeSeaNet Sweden (SSNS) istället göras i portalen Maritime Single Window (MSW). Under en övergångsperiod kommer all övrig rapportering till Sjöfartsverket ske på samma sätt som tidigare.

Rapportering till Sjöfartsverket sker under övergångsperioden från den 1 oktober 2015 via två ingångar:

  • MSW-portalen för fartygsanmälningar som tidigare gjorts i SSNS (inkl. ankomstanmälan, ATA/ATD, farligt gods och avfall, och om man är föremål för en utökad inspektion).
  • Sjöfartsverkets e-tjänster för lotsbeställning och farledsdeklaration.

Användarstöd

MSW Support finns tillgängliga dygnet runt och kan svara på frågor gällande rapportering i MSW-portalen. Kontakta MSW Support på telefon 0771-40 00 50 eller via e-post: support@mswreportal.se

För myndighetsspecifika frågor, vänligen kontakta respektive myndighet:

Kustbevakningen hanterar myndighetsspecifika frågor kopplat till förhandsanmälningar för gränskontroll och sjöfartsskydd. Telefon: 08-578 976 30 (SMC)

Sjöfartsverket hanterar myndighetsspecifika frågor kopplat till fartygsanmälan, lotsning och farledsdeklaration. Telefon: 010-478 58 00 eller epost: kundstod@sjofartsverket.se (Sjöfartsverkets kundstöd)

Tullverket hanterar myndighetsspecifika frågor kopplat till vilka tidsgränser som gäller och vilka uppgifter som ska lämnas. Telefon: 0771-520 520 under dagtid (TullSvar). Utanför kontorstid kontakta fartygsklareringen på telefon: 08-456 65 60.