Start > Anlöpstjänster

MSW Reportal är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp. Portalen, som förvaltas av Sjöfartsverket, är ett samarbete mellan Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

När uppgifter lämnas till MSW Reportal, kommer de automatiskt att vidarebefordras till berörd myndighet och system, huvudsakligen till Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Tullverket.

Uppgifter som integrerats i MSW Reportal:

  • Uppgifter gällande sjöfartsskydd, besättnings- och passagerarlistor samt hälsodeklaration - Kustbevakningen.
  • Uppgifter kopplat till fartygsanmälan - Sjöfartsverket.
  • Uppgifter kopplat till förhalning - Göteborgs Hamn.
  • Uppgifter för fartygsklarering - Tullverket.
  • Lotsbeställning och farledsdeklaration (Arrivals) - Sjöfartsverket - Läs mer om driftsättningen.  

Användarstöd

MSW Support finns tillgängliga dygnet runt och kan svara på frågor gällande rapportering i MSW-portalen. Kontakta MSW Support på telefon 0771-40 00 50 eller via e-post: support@mswreportal.se

För myndighetsspecifika frågor, vänligen kontakta respektive myndighet:

Kustbevakningen
Kustbevakningen hanterar myndighetsspecifika frågor kopplat till förhandsanmälningar för gränskontroll och sjöfartsskydd.
Telefon: 08-578 976 30 (Swedish Coast Guard Maritime Clearance)
Epost: sweden24@kustbevakningen.se
Öppettider: måndag-söndag 00:00-24:00

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket hanterar myndighetsspecifika frågor kopplat till fartygsanmälan, lotsning och farledsdeklaration.
Telefon: 010-478 58 00 (Sjöfartsverkets Anlöpstjänster)
Epost: kundstod@sjofartsverket.se
Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:30

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen hanterar myndighetsspecifika frågor kopplat till föreskrifter.
Telefon: 0771-503 503 (växeln)
Epost: kontakt@transportstyrelsen.se
Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:30

Tullverket
Tullverket hanterar myndighetsspecifika frågor kopplat till vilka tidsgränser som gäller och vilka uppgifter som ska lämnas.
Telefon: 0771-520 520 (TullSvar dagtid)
Telefon: 08-456 65 61 (Fartygsklarering dagtid)
Telefon: 08-456 65 60 (Klarering utanför kontorstid)
Epost: fartygsklarering@tullverket.se
Öppettider: måndag-söndag 00:00–24:00

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) och svenska dataskyddslagen (DSL) träder i kraft den 25 maj 2018. Lagarna reglerar all hanteringen av personuppgifter i Sjöfartsverkets verksamhet.

Syftet med GDPR och DSL är att skydda människor mot att få den personliga integriteten kränkt när personuppgifter behandlas. Med anledning av de nya regelverken är det Sjöfartsverkets skyldighet att alla de som berörs av att Sjöfartsverket registrerar och hanterar deras personuppgifter ska informeras om att detta görs och varför.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.sjofartsverket.se/gdpr