Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal
Bild på tangentbord

Sjöfartsverket prövar att de personer som önskar ansluta sig till MSW Reportal också har befogenheter att lämna uppgifter till de berörda myndigheterna. En användare som önskar rapportera till MSW Reportal måste därför ansöka om behörighet för denna tjänst.

Ansök om behörighet till MSW Reportal

Säkerhet vid användandet av MSW-portalen

Sjöfartsverkets säkerhetslösning bygger på personliga inloggningsuppgifter. Som användare av MSW-portalen åligger det dig att vidta en del åtgärder för att upprätthålla säkerheten. Du ska själv se till att ingen obehörig kan komma åt dina inloggningsuppgifter. Om du misstänker att någon obehörig använder sig av dina inloggningsuppgifter ska du omedelbart spärra dessa. Detta gör du hos Sjöfartsverkets Anlöpstjänster, på telefonnummer 010-478 58 00.