Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal
Innan fartyg anlöper första svenska hamn eller senast vid ankomsten till hamnen ska befälhavaren på fartyget lämna information om hälsotillståndet ombord till Kustbevakningen, vilket lämnas via MSW Reportal. Vid frågor kontaka Kustbevakningen
Sidan uppdaterad: 2020-02-21
Tullverket återgår till normal rapportering i MSW efter dagens planerade driftstopp.
Sidan uppdaterad: 2020-02-14
I onsdags (5/2) uppdaterades MSW Reportal till version 2.1.9, vilket medförde några förändringar/förbättringar. Samtliga release notes finner ni nedan och vi publicerar en ny version av användarguiden.
Sidan uppdaterad: 2020-02-11
Från och med den 1 januari 2020 har det skett en del förändringar när det gäller farledsavgifter, lotsavgifter och andra avgifter. Mer information och länkar till Sjöfartsverkets författningssamling finns på Sjöfartsverkets hemsida.
Sidan uppdaterad: 2020-01-13

Dela artikeln