Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal
Onsdagen den 3/3 kl. 03:00-08:00 kommer Sjöfartsverkets IT-avdelning genomföra en flytt av databaser som påverkar MSW. Driftstörningarna kommer främst beröra inloggningstjänsten, lotsbeställning och möjligheten att rapportera gods.
Sidan uppdaterad: 2021-02-25
Dagens tekniska problem mot Sjöfartsverket i MSW är nu lösta. Felet har dessvärre påverkat samtliga anlöp mellan kl. 10:00-15:00. Detta medför att alla som skickat in information till Sjöfartsverket under den här tidsperioden måste signera om sina anlöp.
Sidan uppdaterad: 2021-02-24
Den 17/2 uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.9, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.
Sidan uppdaterad: 2021-02-17
Onsdagen den 17 februari kommer vi att leverera en förbättring gällande rapportering av gods. Vi har, utifrån de synpunkter som kommit in, försökt att förenkla rapporteringen. Ni finner mer information i de bifogade pdf-dokumenten.
Sidan uppdaterad: 2021-02-12
Från och med onsdagen den 27 januari får Norvik en egen UN Locode, SENRR (Stockholm Norvik). Tidigare har Norvik angetts via rapportering till Nynäshamn (SENYN). Men anlöp till Norvik rapporteras alltså från och med 27 januari på den egna nya koden.
Sidan uppdaterad: 2021-01-27
Den 27/1 uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.8, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.
Sidan uppdaterad: 2021-01-27
Från och med den 1 januari 2021 kommer föranmälan om summarisk införseldeklaration (SID) krävas för fartyg med last från Storbritannien (hamn= GBXXX). Har du frågor om vad som gäller för ert anlöp, kontakta fartygsklareringen på Tullverket.
Sidan uppdaterad: 2020-12-18
Den 15/12 uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.7, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.
Sidan uppdaterad: 2020-12-16
Idag (25/11) uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.6, vilket medförde några förbättringar samt en uppdaterad användarguide. Samtliga release notes finner ni här nedan.
Sidan uppdaterad: 2020-11-25
Idag (21/10) uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.5, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.
Sidan uppdaterad: 2020-10-21
I samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget. Om det finns misstanke om covid-19 ombord skall ni som mäklare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral.
Sidan uppdaterad: 2020-10-13
Sjöfartsverket har fått information från flera uppgiftslämnare att gamla genvägar/länkar till MSW inte funkar längre. Detta tros bero på lördagens problematik och vi ber er därmed skapa ny genväg via https://www.mswreportal.se/.
Sidan uppdaterad: 2020-10-04
Sjöfartsverkets behöver genomföra en akut patchning av det externa nätet onsdag 8 juli mellan kl. 10:00-14:00. Detta kommer att innebära driftstörningar i Kartvisaren på hemsidan, Helcom samt de externa kartjänsterna.
Sidan uppdaterad: 2020-07-08
Det är viktigt rapportera rätt avsikt med anlöp tillsammans med lastdeklaration. För att Tullverket ska få informationen om lastdeklaration måste avsikt med anlöp vara ”Lossa utrikes gods”.
Sidan uppdaterad: 2020-06-15
Den 10/6 uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.3, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan och en ny version av användarguiden finns på hemsidan.
Sidan uppdaterad: 2020-06-11
Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post.
Sidan uppdaterad: 2020-05-06
Innan fartyg anlöper första svenska hamn eller senast vid ankomsten till hamnen ska befälhavaren på fartyget lämna information om hälsotillståndet ombord till Kustbevakningen, vilket lämnas via MSW Reportal. Vid frågor kontaka Kustbevakningen
Sidan uppdaterad: 2020-02-21

Dela artikeln