Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal

På den här sidan hittar du användarguide och annan information om rapportering i MSW Reportal.

Vilken webbläsare ska jag använda?

Vi rekommenderar att du använder Internet Explorer 11 eller Google Chrome.

Var hittar jag mallar för exceluppladdning?

Excelmall för uppladdning av bland annat ISPS och PAX finns för nedladdning här.

Vad händer om MSW Reportal inte fungerar?

Alla myndigheter som är anslutna till MSW Reportal har egna reservrutiner och det är upp till varje enskild myndighet att ta beslut om när man övergår till reservrutin. Information när detta sker kommer att läggas upp i nyhetsflödet "aktuella meddelanden" på www.mswreportal.se, samt på respektive myndighets webbplats.

Tullverket: www.tullverket.se
Kustbevakningen: www.kustbevakningen.se
Sjöfartsverket: www.sjofartsverket.se

Användarstöd

MSW Support finns tillgängliga dygnet runt och kan svara på frågor gällande rapportering i MSW-portalen. Kontakta MSW Support på telefon 0771-40 00 50 eller via e-post: support@mswreportal.se

För myndighetsspecifika frågor, vänligen kontakta respektive myndighet:

Kustbevakningen
Kustbevakningen hanterar myndighetsspecifika frågor kopplat till förhandsanmälningar för gränskontroll och sjöfartsskydd.
Telefon: 08-578 976 30 (Swedish Coast Guard Maritime Clearance)
Epost: sweden24@kustbevakningen.se
Öppettider: måndag-söndag 00:00-24:00

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket hanterar myndighetsspecifika frågor kopplat till fartygsanmälan, lotsning och farledsdeklaration.
Telefon: 010-478 58 00 (Sjöfartsverkets kundstöd)
Epost: kundstod@sjofartsverket.se
Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:30

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen hanterar myndighetsspecifika frågor kopplat till föreskrifter.
Telefon: 0771-503 503 (växeln)
Epost: kontakt@transportstyrelsen.se
Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:30

Tullverket
Tullverket hanterar myndighetsspecifika frågor kopplat till vilka tidsgränser som gäller och vilka uppgifter som ska lämnas.
Telefon: 0771-520 520 (TullSvar dagtid)
Telefon: 08-456 65 61 (Fartygsklarering dagtid)
Telefon: 08-456 65 60 (Klarering utanför kontorstid)
Epost: fartygsklarering@tullverket.se
Öppettider: måndag-söndag 00:00–24:00