Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

Sjöfartsverket förlänger tillsvidare betalningstiden för fakturor från 30 till 60 dagar från och med faktureringen 2020-03-31.

Beslutet gäller nya fakturor för Sjöfartsverkets avgifter, så som lots- och farledsavgifter. Tidigare utställda fakturor ligger kvar med 30 dagars betaltid. Vid frågor, kontakta Sjöfartsverkets kundstöd via epost: kundstod@sjofartsverket.se eller via telefon: 010-478 58 00.

Dela artikeln