Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

Från och med den 1 januari 2020 har det skett en del förändringar när det gäller farledsavgifter, lotsavgifter och andra avgifter. Mer information och länkar till Sjöfartsverkets författningssamling finns på Sjöfartsverkets hemsida.

Dela artikeln