Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

I farledsdeklarationen måste passagerfälten skrivas med värdet "0" ej lämnas blankt.

När man fyller i farledsdeklarationen och man ska anmäla passagerare måste man skriva "0" i de fält som ska vara tomma. Alltså om man inte har passagerare så måste man rapportera detta genom att skriva värdet "0". Om de lämnas blanka blir det fel.

Vid frågor kontakta kundstöd på tel: 010 478 58 00 eller på kundstod@sjofartsverket.se

Dela artikeln