Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

Det är viktigt rapportera rätt avsikt med anlöp tillsammans med lastdeklaration. För att Tullverket ska få informationen om lastdeklaration måste avsikt med anlöp vara ”Lossa utrikes gods”.

När du har gods att deklarera till Tullverket ska avsikt med anlöp vara ”Lossa utrikes gods” och du måste rapportera en lastdeklaration, vilket görs i panelen gods att deklarera.
I de fall du väljer avsikt med anlöp ”Lossa inrikes (SE) gods” ska ingen lastdeklaration rapporteras. Om du rapporterar lastdeklaration med fel avsikt med anlöp får Tullverket inte lastdeklarationen.

 

Dela artikeln