Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

Dataskyddsförordningen (GDPR) och svenska dataskyddslagen (DSL) träder i kraft den 25 maj 2018. Lagarna reglerar all hantering av personuppgifter i Sjöfartsverkets verksamhet.

Med anledning av de nya regelverken är det Sjöfartsverkets skyldighet att alla de som berörs av att Sjöfartsverket registrerar och hanterar deras personuppgifter ska informeras om att detta görs och varför.

För att vi ska kunna distribuera driftsinformation om MSW Reportal krävs det att vi har ett register med e-postadresser. Det innebär att vi har information om din e-postadress. Dina personuppgifter ska hanteras på ett sätt som inte skadar den personliga integriteten och du kan när som helst avsluta din prenumeration av nyheter från Sjöfartsverket.

För att avaktivera din prenumeration, klicka på länken längst ner i det e-postmeddelande som skickats ut med den här nyheten. Du kan också avsluta din prenumeration genom att skicka e-post till info@sjofartsverket.se - ange vilken typ av information som du vill sluta att prenumerera på.

När en prenumeration avslutas tas personuppgifterna bort inom en månad.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.sjofartsverket.se/gdpr

Dela artikeln