Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

Idag har MSW uppdaterats till version 2.1.2, vilket betyder en del förändringar och förbättringar. Bland annat har vi infört ett nytt sätt att rapportera gods. Ni kan läsa mer om leveransnoteringarna här nedan.

Version 2.1.2
- Nytt sätt att rapportera gods i MSW. Det krävs nu att man rapporterar på KN8-nivå, och detta gäller för lastrapportering på alla ställen i MSW (Tullverket, Hamnmyndigheter, Farledsdeklaration, Periodvis farledsdeklaration).
- Nytt block ”Kryssningsrutt”. Vid rapportering av ett besök som ingår i en kryssning kan nu användaren rapportera in hela den kryssningsrutt som besöket ingår i.
- Det visas nu en varning om önskad starttid för en lotsbeställning är mindre än 5 timmar framåt i tiden, då det kommer att generera en extra avgift.
- Det visas nu en varning om önskad starttid för en lotsbeställning är bakåt i tiden.
- Den kund som skapar lotsbeställningen kommer att stå som ägare av den ända fram tills någon ändrar på lotsstatusen (preliminär/definitiv).
- Uppdaterat meddelande då MSW inte får kontakt med integrationslagret (BizTalk) till
att tydligt meddela till användaren att hen borde signera om besöket.
- Det gå nu att ta bort en avfallsanmälan oavsett vad du rapporterat i anmälan.
- Det finns nu två olika ”Avsikt med anlöp” för bunkring:
o Bunkring av eget fartyg
o Bunkring av annat fartyg

Vid frågor, kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50.

Dela artikeln