Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

Tisdagen den 28 mars mellan klockan 12:00-13:00 genomfördes en uppdatering av MSW Reportal till version 2.0.3 som innebär förbättringar i gränssnittet, buggrättningar och integrationsförbättringar. Gävle Hamn AB är nu också anslutna till MSW.

Release notes MSW version 2.0.3
• Varning visas då ETA har passerats och ingen ATA är satt.
• Varning visas då ETD har passerats och ingen ATD är satt.
• Tydligare hantering av godsvikt för farledsdeklaration och periodvis farledsdeklaration.
• Alternativet ”Blandat” som godsets tullstatus är borttaget på försändelsenivå.
• Nu är det rätt avsändare för responsmeddelanden från lotsbeställning och farledsdeklaration.
• Dokumenttyperna har kategoriserats.
• Dokumenttypen DCD (Document Customs Declaration) är borttagen.
• Dokumenttypen 000 (Okänt) är borttagen.
• Uppgift om SBT visas i fartygsinformationen.
• Senaste deponeringsdatum/deponeringshamn är obligatoriska vid rapportering av avfall.
• Typ av konossement är obligatorisk i blocket ”Lats att förtulla”.
• Lagt till kontaktuppgifter till Tullverket, Transportstyrelsen, Kustbevakningen och Sjöfartsverket i supportinformationen.
• Rättat sökningen på tidsintervall i anlöpslistan.
• Endast aktiva punkter (kaj, bordningspunkt, ankringsplats) visas i Reportal.
• Sverige är inte längre valbart som ”Mottagande EU-land” i Entry Key.
• Man kan nu nollställa ”Mottagande EU-land” i Entry Key.
• Generellt trafiktillståndsnummer har lyfts upp från Avancerat.
• Förbättrad rapportering av befälhavare (master).
• Fälten ETA resp. ETD låses då ATA resp. ATD är satt.
• Gävle Hamn AB är nu ansluten

Vid frågor, kontakta MSW Support på telefon: 0771-40 00 50 eller epost: support@mswreportal.se

Dela artikeln