HYRFILMER OKTOBER 2020

DE FÖRBANNADE ÅREN - Karl Skov driver en framgångsrik elektronikfabrik. När nazisterna ockuperar Danmark i april 1940 lever han, hustrun och barnen ett behagligt överklassliv i Köpenhamn. När ockupationen är ett faktum får Karl kämpa för att upprätthålla produktionen på sin fabrik, och börjar motvilligt producera för den tyska marknaden. Samarbetet skapar snart motstridigheter i familjen, och snart väljer alla sina egna vägar. ©Scanbox Entertainment

SJÖMANSBIBLIOTEKET

Sjömansbiblioteket är ett globalt vandringsbibliotek med centrum på Rosenhill i Göteborg