HYRFILMER MARS 2014

Tom Hanks i "Captain Phillips". © 2013 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved

SJÖMANSBIBLIOTEKET

Sjömansbiblioteket är ett globalt vandringsbibliotek med centrum på Rosenhill i Göteborg

Nakterhus (binnacle; av nederländska nachthuis, "natthus");

finns i styrhytten, där det härbärgerar den kardanskt upphängda kompassen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!