Sömn och vakenhetsprediktor (SWP) 2008

Instruktioner

Klicka in arbetspassen i timrutorna vid raden märkt "Arbete". För att underlätta välj mellan att markera 1, 4, 6 eller 8 timmar i taget. Vill du radera markerad arbetstimme välj "Radera 1" och klicka i den ruta du vill avmarkera.

För att markera sömner klicka i timrutorna vid raden märkt "Sömn". Vill du radera markerad sömntimme välj "Radera 1" och klicka i den ruta du vill avmarkera.

Några saker att tänka på:
Timmar med arbete är markerade med "W".
Timmar med sömn är markerade med "Z".
Både arbete och sömn kan inte markeras under samma timme.
Det första dygnet (dag 0) är ett uppstartsdygn. Om schemat börjar med ett förmiddagspass ska det läggas in under det andra dygnet (dag 1).

Instructions

Click in working periods in the hour boxes at the row marked "Arbete" (=Work). To facilitate the task, choose between marking 1,4,6 or 8 hours at a time (use radio buttons marked 1 timme, 4 timmar etc). If you want to delete an hour marked as a working hour, choose "Radera 1" (=Erase 1) and click in the box you want to empty.

To mark sleeping periods, click in the boxes marked "Sömn" (=Sleep). If you want to delete an hour marked sleep, choose "Radera 1" and click in the box you want to empty.

Some things to consider:
Hours of work are marked "W"
Hours of sleep are marked "Z"
Both work and sleep cannot be marked during the same hour.
The first day (day 0) is a starting day. If the schedule starts with a mid-morning shift it should be entered under the second day (day 1)

 

SWP © 2008 Stressforskningsinstitutet & Crispo