Start > Våra tjänster
Kustvy

ViVa ger dig tillgång till väder och vind just nu. Sjöfartsverket har över 90 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger information om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå.

Så kan du använda ViVa

Genom att använda ViVa-information kan alla som är på väg ut, eller redan befinner sig till sjöss, i förväg ta reda på hur förutsättningarna ser ut på olika platser längs en planerad rutt.

ViVa på webben

Du får åtkomst till Viva gratis på Sjöfartsverkets webbplats.

ViVa i mobilen

ViVa finns också som en applikation för mobiltelefonen. Du hittar ViVa-applikationen på App Store för Iphone, Google Play för android och windowsphone.com för Windows Phone.

ViVa-data

Sjöfartsverket tillhandahåller inte något öppet API för ViVa-informationen utan den presenteras via kartvisaren på www.sjofartsverket.se eller via ViVa-apparna. ViVa-data tillhör Sjöfartsverkets affärsavdelning och således har fartygsnäringen bekostat denna data och är dess primära brukare. Historiska data för enskilda platser kan köpas via sma@sjofartsverket.se.

Referens Vattenstånd

Refererar antingen till innehavande års medelvattenyta (MVY), nollan i höjdsystemet RH2000 eller referensnivån i respektive Sjökort. Referensen anges för varje station bredvid uppmätt vattenstånd. Referensen kan ses i varje display där aktuellt vattenstånd visas.

Driftsinformation

SMHI och Sjöfartverket har tillsammans sjösatt en ny vågboj vid Brofjordens angöring, strax norr om Lysekil på Västkusten. Tillsammans med SMHI har Sjöfartsverket även inkluderat Hoburgenen på Gotlands sydspets och Ölands södra udde. Vid dessa stationer finns information om vindförhållanden, lufttemperatur, luftfuktighet, lufttryck och sikt. Ett till resultat av myndigheternas samarbete är att ViVa-stationerna Marviken och Landsort nu har kompletterats med havsvattentemperaturmätningar.

Fungerar inte din favoritstation? Med hjälp av vår karttjänst kan du se om den är felanmäld. Klicka på felrapporterade sjösäkerhetsanordningar och leta dig fram till ditt område.

Kontakt

Har du frågor kring ViVa? Kontakta oss på info@sjofartsverket.se