Start > Båtliv
Sluss i Trollhättan Foto: Sebastian Maj

  

Farledsavstängning 7 dagar (Marieholm) Hisingsbro projektet.

2020, 31/8 kl. 06:00 – 7/9 kl. 06:00 (Helt avstängt 2-3 dagar därefter öppen men med begränsad fri höjd på 11 meter). 

28/9 - 05/10 (Farleden öppen men med begränsad fri höjd på11 meter) Preliminärt datum.  

Tider och datum för andra avstängningen bekräftas 14 dagar innan. 

Farled 955 vid Järnvägsbron i Vänersborg kommer att vara avlyst 19-21 september 2020.

Lördag 19/9 kl.06.00 – söndag 20/9 20.00.

Måndag 21/9 07.00 – 17.00.

Farleden är avlyst mellan N 58° 22,750` och N 58° 22,710` 

Gästhamnen Åkerssjö öppnar 24/4.                                 

Viktig information: Angående öppningstider broar. http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler. 

Broar och slussar mellan Ströms sluss och Gropbron är tillgängliga för passage med fritidsbåt mellan kl. 09.00 - 19.00 dagligen.

För kontakt med broar och slussar använd VHF kanal 9. Nytt för i år är en service nummer (076-796 183 0) man kan ringa för information om slussning, broöppningar och eventuella väntetider. Linjen kommer att vara aktiv  Kl. 09.00 - 19.00 dagligen.

I gästhamnen Åkersjö Trollhättan är vatten och el tillgängligt säsong 2020 mellan den 24/4 till den 1/10. Här finns även toalett och dusch. En övernattning ingår i slussavgiften.

 Gästhamnen Åkerssjö 

Trafikverket har infört spärrtider i Jordfallsbron för fritidsbåtar från den 1/4-30/9 mellan kl. 07.00-09.00 och 16.00-18.00 vardagar. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------

Trollhätte Kanal och Göta Älv förbinder Sveriges största insjö Vänern med Kattegatt. Med sitt 200 år gamla arv och med sina sex slussar så erbjuder Trollhätte Kanal både en unik upplevelse för hela familjen och en säker transportled för handelssjöfarten.

Den snabba och säkra transportleden för Vänersjöfarten

Trollhätte Kanal är 82 km lång. 10 km är grävd och sprängd kanal, resten är naturlig farled i Göta älv. På sträckan passerar man 12 broar varav 3 fasta. Nivåskillnaden på totalt 44 m klaras av sex slussar, en vid Lilla Edet, fyra slussar vid Trollhättan och en vid Brinkebergskulle. Vattendjupet i farleden är minst 6,3 m. I slussarna är djupet på tröskeln 5,7 m vid lägsta vattennivån.

Slussarna är, trots sin ålder, av modern konstruktion med el/mekanisk drift av luckor och portar. Dubbla bottnar innebär att vattnet fördelas jämnt över hela slussen, vilket ger lugna vattenrörelser vid såväl fyllning som tömning. 

Sjöfartsverket arbetar ständigt med att utveckla Trollhätte Kanal så att färden på kanalen ska bli en sjösäker, miljövänlig och inte minst en trevlig upplevelse.


Avgift Trollhätte Kanal 2020

Passage samtliga slussar Trollhätte Kanal: 1100 SEK

  • Avgiften avser enkel väg.
  • Betalning för passage av samtliga slussar sker i Trollhättan vid Kanalcentralen.
  • Betalningssätt kreditkort.