Start > Våra tjänster
Lotsbåt

Lotsning till och från alla svenska hamnar och till alla hamnar i Östersjön. Vi erbjuder även transporttjänster i samband med lotsningen, till exempel för besättningsbyte och mindre gods.

Våra Red Card-lotsar är erfarna sjökaptener som arbetar som lotsar i svenska hamnar. Sjöfartsverket är den första myndigheten i Östersjöområdet som introducerar en lotsutbildning helt baserad på IMO A.480.

Pris

Avgift enligt taxa som beror på distans. Beställare kan kalkylera priset på http://www.sjofartsverket.se/en/Maritime-services/Pilotage/Deep-Sea-Pilot/Calculate-price1/

Beställ öppensjölotsning

Öppensjölotsning beställs minst 24 timmar i förväg. Tjänsten ska beställas via lotsbeställningen Malmö South coast pilot på telefon: +46 (0)771 630680