FACEBOOK

2019-10-28

Facebookbild

Visste du att det finns 15 000 prickar, bojar och fyrar inom svenskt sjöterritorium? ?? Hälften av alla sjösäkerhetsanordningar (SSA) ägs av oss. Resterande ägs av andra aktörer som fått tillstånd av Transportstyrelsen. Om du upptäcker fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål eller ser annat som kan utgöra en fara för sjöfarten uppskattar vi om du genast rapporterar in det till oss. Det gör du enkelt på www.sjofartsverket.se/rapportera eller genom att mejla direkt till swedentraffic@sjofartsverket.se ??? Tack för att du hjälper oss skapa trygga vatten! ????? #sjösäkerhet #prick #boj #fyr #påvift #litefel #trasig #laga #sjösäkerhetsanordning #maxasäkerheten #swedentraffic #samarbete Foto: Sjöfartsverket