Start > Om oss > Forskning och innovation
Projektets logotyp

Picasso är ett europeiskt maritimt projekt med fokus på ökad säkerhet ombord och förbättrat stöd från land. Standardiserat informationsutbyte, obemannade farkoster och flera IT-baserade stödverktyg tas fram och verktyg för olika nödsituationer och massevakueringar kommer att testas i simuleringar.

Sjöfartsverket kommer att bidra på utbildningssidan där vi kommer att upphandla särskild mjukvara som hanterar sjöräddningsfunktioner och som sen skall testas i våra simulatorer. Sjöfartsverket säkerställer även Picassos integration med Sea Traffic Management.

Projektdelar

Aktivitet 1: On shore / on board safety and security
Fokuserar på att förbättra insatser i säkerhets- och trygghetsarbetet med stöd av obemannade fordon och IT-verktyg, med utgångspunkt i en standardiserad informationsmiljö.

Activitet 2: Emergency simulations
Fokuserar på simuleringar av nödsituationer och användningen av Behaviour Based Safety (BBS) baserade metoder under övningar och nödsituationer. Massevakueringar är en viktig del av arbetet.

Activitet 3: Training and human factor
Ett brett spektrum av lösningar tas fram blanda annat två nya utbildningar: Emergency Situation Management och Advanced Port Firefighting. Vi kommer också utvekla IT-baserat stöd till besättningar, både för användning ombord och i simuleringar. Vi assisterar den mänskliga faktorn genom att titta på teknik för detektering av män överbord och föremål med små dimensioner som ändå utgör en risk för säker navigering.

De tre aktiviteterna kompletteras av projektledning och kommunikation.

Fakta

Budget: Totalt: 3,8 Miljoner Euro och CEF/EU bidrar med 50% = 1.9 Miljoner Euro. Sjöfartsverkets budget: EU 192.000 Euro varav 96.000 från EU och resten från offentliga medel

Partners: Fjorton stycken från åtta EU länder (Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Malta, England, Sverige, Cypern) samt Israel. Från Sverige deltar Sjöfartsverket och Chalmers

 

Dela artikeln